“In Nederland kon ik niks van onderzoeken vinden. Het was een groot vraagteken,” zegt Lizzy van Leeuwen. Zes jaar geleden publiceerde de cultureel antropologe een onderzoek over zelfdoding onder boeren. Anno 2021 blikt ze terug op haar onderzoek en de moeilijkheden die ze heeft ervaren.

Image for post
Image for post
Lizzy van Leeuwen. Foto: Boekenwereld

Waarom bent u met dit onderzoek begonnen? Want u bent zelf niet van boerenafkomst.

“Omdat ik al heel lang als antropoloog geïnteresseerd was in de vraag waarom boeren altijd zelfmoord plegen in boeken. In heel veel romans in Europa en erbuiten laten de schrijvers hun boeren zelfmoord plegen. En dat gebeurde zo vaak, als er ook maar een boer in het verhaal voorkwam dan eindigde dat altijd in een zelfdoding. Als antropoloog dacht ik op een geven moment: is dit in de werkelijkheid echt zo? …


“Ik weet wel van sommige collega’s dat ze worstelen met depressieve gedachten,” zucht varkenshouder Jaco Geurts. Maar weinig Nederlanders zijn bekend met de psychosociale problemen van de agrariër. Toch groeit bij AgroZorgwijzer de bezorgdheid over de mentale gesteldheid van de Nederlandse boer. Precieze cijfers worden niet bijgehouden, maar in 2018 meldde de NOS dat uit onderzoek van landen rondom Nederland blijkt dat zelfmoord onder boeren meer voorkomt in de lage landen. Waarom maakt het boerenleven mensen zo ongelukkig?

Sinds 1972 is de familie Geurts eigenaar van de boerderij ‘Veldhorst’ in Scherpenzeel. Jaco Geurts werkt al zijn hele leven met veel liefde op de varkenshouderij. Samen met zijn vrouw en drie kinderen woont hij op de boerderij in het buitengebied van Scherpenzeel. Dag in dag uit is Jaco te vinden tussen de varkens. …


Geitenhoudster Jeannette van de Ven zet zich al jaren in als vrijwilliger bij de ZLTO, de zuidelijke tak van boerenorganisatie LTO. Door haar vrijwilligerswerk heeft ze veel ervaring met agrariërs met psychosociale problemen.

Image for post
Image for post
Jeannette van de Ven. Foto: ZLTO

Kunt u zichzelf voorstellen?

“Ik ben Jeannette ik ben 54 jaar en heb een geitenbedrijf in Oirschot. Maar ik ben opgeleid als verpleegkundige. Ik ben wel gewoon van boerenafkomst ik heb het ouderlijk bedrijf en huis van mijn vader overgenomen. De geiten zijn alleen niet van vader op dochter overgebracht mijn vader had koeien. Dus ik en mijn man zijn de eerste generatie met geiten. Ik heb nog vier kinderen met de leeftijd van 30 tot 20. …


Image for post
Image for post
Bronvermelding: Hart van Nederland

Explainer gemaakt door Luuke Raaijmakers en Manon Botterblom

Inleiding

Het is er al een tijdje stil, maar de boerenprotesten zijn nog zeker niet tot een einde gekomen. Om hun benarde positie in Nederland bekend te maken strijden ze al vanaf oktober 2019 voor meer help en begrip van de Tweede Kamer, en van Nederland zelf.

De boeren vinden namelijk dat er al tijden niet goed naar ze wordt geluisterd en dat de politiek geen rekening met ze houdt.

Hierna volgt er een reeks aan protesten, waarin de boeren massaal naar Den Haag rijden met hun trekkers. …


Image for post
Image for post
Bron: NOS

Theoretisch kader door Luuke Raaijmakers en Manon Botterblom

Inleiding:

Dit blok heeft onze redactie zich beziggehouden met het onderwerp: ‘depressie onder boeren’. We zagen dat de cijfers van depressie en zelfmoord onder boeren toenam en hier wilden we verder op gaan inzoomen. Hoe komt het eigenlijk dat die boeren zich steeds ongelukkiger gaan voelen? Dat de boeren niet tevreden zijn was in de media afgelopen tijd duidelijk terug te zien.

Afgelopen jaar waren de boerenprotesten een van de onderwerpen die regelmatig opdoken in het nieuws en waar veel over gesproken werd. Boeren trokken massaal naar Den Haag om te protesteren tegen voorstellen uit de Tweede Kamer zoals de veestapel in Nederland halveren en boeren in de buurt van natuurgebieden uit te kopen. …


Theoretisch kader door: Eva Mijnders, Zinzi van der Westen & Kim Rebergen

Image for post
Image for post

Inleiding

Dit blok gaat deze deelredactie zich bezig houden met zelfmoord in de landbouw. Zelfmoord is een groot taboe op het Nederlandse platteland. Niemand praat erover en niemand weet er buiten het platteland ook iets vanaf. Toch neemt de laatste jaren het aantal depressies en zelfmoord onder Nederlandse boeren toe.

En niet alleen in Nederland, over de gehele wereld is zelfdoding onder boeren groter dan bij andere beroepsgroepen. Alleen in Nederland is er maar weinig bekend over, want het CBS registreert het aantal zelfdodingen niet per beroepsgroep. Maar uit een inventarisatie van 113 Zelfmoordpreventie vorig jaar blijkt wel dat tussen 2013 en 2016 het aantal suïcides in de agrarische sector is toegenomen. Het suïcidecijfer tussen 2013 en 2016 is gestegen van 12,5 naar 17,4 per 100.000. Dit is een stuk hoger dan het landelijke suïcidecijfer van 10,6. De agrarische sector staat daarmee in de top 10 van sectoren met relatief gezien de meeste suïcides. Wat ligt er schuil achter deze cijfers? …


Explainer door (deel)Redactie Platteland: Eva Mijnders, Zinzi van der Westen & Kim Rebergen

Image for post
Image for post

Het is zondagavond, zes uur. Je zit lekker op de bank met het gezin, de open haard kleurt oranje van het vuur wat brandt, in je linkerhand de afstandsbediening en in je rechterhand een warme kop thee. Uit de speakers van de televisie galmt de warme, lieflijke stem van Yvonne Jaspers die net haar introductie van het programma ‘Boer Zoekt Vrouw’ is begonnen. Zo’n drie miljoen andere Nederlanders zitten net als jij voor de buis, klaar om een kijkje nemen in het vrolijke leven van een boer. …


Empathy map door: Eva Mijnders, Zinzi van der Westen & Kim Rebergen

Image for post
Image for post

Doel:

Door middel van onze empathy map willen wij ons proberen te verplaatsen in onze doelgroep de boer. Zo komen wij er achter wat zij denken, voelen en doen.

De context van het probleem:

Beïnvloeders

  • De grootste beïnvloeder van de veehouder is stress. Stress is altijd aanwezig bij een boer, maar in hoeverre is die stress nog handelbaar? Zelfs als het goed gaat met het bedrijf van een boer blijft er veel fysieke stress en angst hangen. Bijvoorbeeld bij nieuwe wetgevingen of bij het afsluiten van een lening. Boeren houden vaak hun eigen gezondheid niet goed in de gaten en erkennen het ook niet als er stress speelt in hun leven. Dat is een stukje boerentrots dat ze bij zich dragen: je mag niet zwak zijn, je mag ook niet ziek zijn. Dat zijn verschillende vormen van zwakte. De boer gaat er nog harder tegen aan, maar door dat vicieuze aspect van er nog harder tegen aan gaan, gaat het nog slechter. …

About

Redactieplatteland

Wij duiken de komende periode in de wereld van de Nederlandse boer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store